Brussel: stagiairs beter beschermen

via: ad.nl

via: ad.nl

Stagiairs worden vaak gezien als goedkope of gratis arbeidskrachten. Brussel wil daarom stagiairs in de Europese Unie beter gaan beschermen. Commissaris Laszlo Andor pleitte voor kwaliteitsstandaarden om een leerzame stage te verzekeren en uitbuiting te voorkomen.

De commissaris wil dat werkgevers vooraf betere informatie aan de stagiairs geven over leerdoelstellingen, het eventuele salaris en werkomstandigheden. Afspraken moeten bovendien schriftelijk vastgelegd worden. Ook zou een stage maximaal zes maanden mogen duren. De EU-lidstaten gaan zich buigen over de voorstellen.

De Europese Commissie denkt dat stagiairs door werkervaring, dus stage, van hoge kwaliteit meer kans hebben om later een goede baan te vinden. Volgens Brussel is op dit moment één op de drie stages onbevredigend op het vlak van arbeidsvoorwaarden of leerinhoud.

Commissaris Andor stelt dat stages ‘van cruciaal belang zijn om de inzetbaarheid van jongeren te verbeteren en om te zorgen voor een soepele overgang van onderwijs naar werk.’ Hij vindt het daarom onaanvaardbaar dat sommige stagiairs momenteel gezien worden als gratis of goedkope arbeidskrachten.